Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η Cube ΑΜΚΕ είναι ένα Ινστιτούτο Υποστήριξης και Μελετών για την Επιχειρηματικότητα, την Κοινωνική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Κύριος στόχος μας είναι, μέσα από τις δράσεις μας, να υποστηρίξουμε δράσεις Επιχειρηματικότητας και Δημιουργίας με σκοπό την Ενσωμάτωση τόσο Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, όσο και Κλάδων που απαιτούν την Υποστήριξη μας.
Σε ένα Πλαίσιο Σεβασμού, Συνανάπτυξης και Συμπερίληψης, η Cube προχωρά σε μελέτες, έρευνα, κατάρτιση αλλά και στρατηγικές δράσεις προκειμένου να δημιουργήσουμε μια άλλη πραγματικότητα σε θέματα Ανθρωποκεντρικής Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Συνοχής και Κοινωνικής Ένταξης.

Οι ομάδες στόχου μας περιλαμβάνουν Γυναίκες και Νέους από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, τις οποίες προσεγγίζουμε με σεβασμό και πνεύμα ουσιαστικής συνέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε κλάδους όπως οι Δημιουργικές Βιομηχανίες, η Κυκλική, Κοινωνική και Πράσινη Οικονομία, καθώς και η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Άλλωστε η cube ιδρύθηκε από ανθρώπους, με εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο ως εθελοντές και πραγματικά νοιάζονται για την εξέλιξή του.

Ελάτε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική και να προωθήσουμε την πολιτισμική ανάπτυξη.

Ο Στόχος μας

Κύριος στόχος μας είναι η μελέτη, η έρευνα και η κατάρτιση σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Συνοχής και Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και σε θέματα που προέρχονται από αυτά και σχετίζονται με αυτά, όπως: