Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Για εμάς στην Cube, είναι σημαντική η ενδυνάμωση κάθε κοινωνικής ομάδας με κάθε δυνατό μέσο.

Μελέτη και έρευνα

H Cube, αποτελούμενη από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και πραγματοποιεί μελέτη και έρευνα. 

Δράσεις και προγράμματα

Η Cube συμμετέχει, διαχειρίζεται και υλοποιεί Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές δράσεις & προγράμματα.