Μελέτη και έρευνα

H Cube είναι οι άνθρωποι της! Άνθρωποι οι οποίοι, με γνώμονα την Κοινωνική Πρόοδο, ασχολήθηκαν εντατικά με το να καταγράψουν και να μελετήσουν θέματα που αφορούσαν τις Ομάδες Στόχου μας. 

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας πραγματοποιεί διαχρονικά μελέτες και έρευνα, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, πάνω σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Συνοχής. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και εξειδίκευση έχουμε στις έννοιες της ενσωμάτωσης/ένταξης, της βιωσιμότητας, της ποικιλομορφίας καθώς και της καινοτομίας στη δημιουργική βιομηχανία. 

Διαθέτει εγκαταστάσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται διάφορες ομάδες εργασίας της εταιρίας, οι οποίες παράλληλα λειτουργούν και σαν χώρος φιλοξενίας & διαλόγου (forum) με συλλογικότητες και δομές που έχουν κοινό όραμα και στόχο. Επιπλέον, στο χώρο προβλέπεται σύντομα να στεγαστούν συλλογικότητες και άτυπες ομάδες που να ενστερνίζονται τη φιλοσοφία και το πάθος της Cube. Δημιουργούμε το νέο Οικοσύστημα με clusters και incubators με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών για μια πιο Βιώσιμη και Δημιουργική αντίληψη στο Επιχειρείν και την Κοινωνία.