Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα

Με στόχο να πραγματοποιήσει το όραμα, τους σκοπούς και τους στόχους της, η Cube συμμετέχει, διαχειρίζεται και υλοποιεί Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές δράσεις & προγράμματα, σε συνεργασία με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, με μέσα τη γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία, επιδιώκει να δημιουργήσει δράσεις ποιότητας που θα βάλουν το λιθαράκι τους στην εξάλειψη των κοινωνικών, διαπολιτισμικών και διαφυλετικών διαφορών, τη μείωση του έμφυλου χάσματος, την καινοτομία, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων.