Τα δίκτυά μας

Η Cube δραστηριοποιείται θεσμικά και συνεργατικά προκειμένου να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αποτελέσματα

 

Είναι περήφανο Μέλος του PAL Network, του μεγαλύτερου δικτύου οργανισμών υποστήριξης ΡΟΜΑ στην ευρώπη. Το PAL Network διακινεί σημαντικό ευρωπαϊκό πόρο, ενώ τα έργα του συγκαταλέγονται μόνιμα στις καλές πρακτικές της ευρώπης. Έχει δράση σε 26 ευρωπαϊκές χώρες και προάγει τις ενεργητικές πολιτικές στα θέματα ενδυνάμωσης ΡΟΜΑ. Η Cube είναι ιδρυτικό μέλος της πρώτης ενεργειακής κοινότητας γυναικών επιχειρηματιών, τη WenCoop. Η WenCoop αποτελεί πανευρωπαϊκή καλή πρακτική για την ενδυνάμωση γυναικών στον κλάδο της πράσινης οικονομίας. Πέραν από ιδρυτικό μέλος, η Cube υποστηρίζει στα πλαίσια της WenCoop τις δράσεις ενδυνάμωσης των γυναικών στην ύπαιθρο σε ότι αφορά την εμπλοκή τους στην πράσινη οικονομία.


Η Cube είναι ιδρυτικό μέλος και υποστηρικτής του ForME, του πρώτου δικτύου χειροτεχνισσών, που έχει αποκτήσει τη δική του Κοιν.Σ.Επ. και μέσω αυτής προωθεί τόσο την κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα, αλλά και τις πολιτικές ενδυνάμωσης γυναικών από ευπαθείς ομάδες. Η Cube παρέχει τη στρατηγική και τις δράσεις ψυχολογικής ενδυνάμωσης των γυναικών που συμμετέχουν στο δίκτυο και την Κοιν.Σ.Επ. 

Η Cube συμμετέχει στη συμμαχία για τον πολιτισμό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις δημιουργικές βιομηχανίες, ασχολείται ενεργά για τη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού προϊόντος.