ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

H Cube συμμετέχει, διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού περιεχομένου καθώς και δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε κάποια από τα προγράμματα παρακάτω:

Theatre in Palm

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας των αναδυόμενων καλλιτεχνών — Theatre in Palm.

PAL Enroll

To Engagement Mentoring ως εργαλείο για την υποστήριξη της θετικής αφήγησης των παιδιών Ρομά και της εγγραφής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα – PAL Enroll.

Our Stage

Η θεατρική συνεργασία ως καταλύτης των κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων για νέους Ρομά και ταξιδιώτες.