ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

H Cube συμμετέχει, διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού περιεχομένου καθώς και δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε κάποια από τα προγράμματα παρακάτω:

E-ART

Υποστήριξη της συνδημιουργίας, της προώθησης της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη

Theatre in Palm

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας των αναδυόμενων καλλιτεχνών — Theatre in Palm.

PAL Enroll

To Engagement Mentoring ως εργαλείο για την υποστήριξη της θετικής αφήγησης των παιδιών Ρομά και της εγγραφής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα – PAL Enroll.

Our Stage

Η θεατρική συνεργασία ως καταλύτης των κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων για νέους Ρομά και ταξιδιώτες.