Εκπαίδευση

Για εμάς στην Cube, είναι σημαντική η ενδυνάμωση κάθε κοινωνικής ομάδας με κάθε δυνατό μέσο.
Έτσι, εκτός από τη μελέτη και την έρευνα, η Cube πραγματοποιεί και εκπαιδευτικού τύπου δραστηριότητες, όπως:

  • Κατάρτιση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • παραγωγή και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού ή έντυπου)
  • διοργάνωση ομιλιών, εκθέσεων και άλλων δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, τόσο προς τους ωφελούμενους των προγραμμάτων που υλοποιεί αλλά και για να ενισχύσει οργανώσεις κοινού στόχου και για να προωθήσει το έργο της στο ευρύτερο κοινό